Informacja o dystrybutorze ubezpieczeń

HOME • Informacja o dystrybutorze ubezpieczeń

DANE DYSTRYBUTORA (AGENTA)

Nazwa dystrybutora: MOJSIUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AUTO KM SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres siedziby dystrybutora: ul. Koszalińska 89, 76-039 Stare Bielice
Rodzaj dystrybutora: Agent ubezpieczeniowy
Numer wpisu do rejestru agentów: 11155380/A

Dane agenta ubezpieczeniowego znajdują się w rejestrze agentów publikowanym na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem www.knf.gov.pl

WSPÓŁPRACA Z ZAKŁADAMI UBEZPIECZEŃ

Dystrybutor działa na rzecz zakładów ubezpieczeń:

 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna
 • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

WYNAGRODZENIE DYSTRYBUTORA

Dystrybutor w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymuje prowizję stanowiącą określony procent zainkasowanej przez ubezpieczyciela składki ubezpieczeniowej, a przy spełnieniu określonych warunków może również otrzymać dodatkową prowizję, stanowiącą określony procent zainkasowanej przez ubezpieczyciela nadwyżki z sumy składek ubezpieczeniowych. Dodatkowo, w razie spełnienia wymogów regulaminowych konkursu sprzedażowego, w którym dystrybutor bierze okresowo udział, może uzyskać wynagrodzenie w postaci nagrody pieniężnej lub rzeczowej.

Dystrybutor ma również możliwość wzięcia udziału w programach rozwoju i wsparcia zawodowego organizowanych przez i na koszt ubezpieczyciela.

PROCEDURA REKLAMACYJNA

W zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamację bądź skargi należy złożyć właściwemu ubezpieczycielowi, zgodnie z procedurą reklamacyjną, zawartą w OWU lub wskazaną na stronie internetowej.

W zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy składać bezpośrednio dystrybutorowi w następujący sposób: [email protected]…………………………………………………………………………..

Dystrybutor informuje również, że w zakresie pozasądowego rozwiązywania z nim sporów: ……………………………………………………………………………

AKCJE I UDZIAŁY W ZAKŁADACH UBEZPIECZEŃ

Agent ubezpieczeniowy nie posiada akcji/udziałów jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10 % głosów na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników.

Żaden zakład ubezpieczeń nie posiada akcji/udziałów agenta ubezpieczeniowego jako osoby prawnej, uprawniających co najmniej do 10 % głosów na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników.


DANE DYSTRYBUTORA (AGENTA)

Nazwa dystrybutora: MOJSIUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres siedziby dystrybutora: ul. Koszalińska 89, 76-039 Stare Bielice
Rodzaj dystrybutora: Agent ubezpieczeniowy
Numer wpisu do rejestru agentów: 11119197(A)

Dane agenta ubezpieczeniowego znajdują się w rejestrze agentów publikowanym na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem www.knf.gov.pl

WSPÓŁPRACA Z ZAKŁADAMI UBEZPIECZEŃ

Dystrybutor działa na rzecz zakładów ubezpieczeń:

 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna
 • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
 • Tu WARTA S.A.
 • GENERALI S.A.
 • COMPENSA S.A.
 • BENEFIA S.A.
 • AXA.S.A.

WYNAGRODZENIE DYSTRYBUTORA

Dystrybutor w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymuje prowizję stanowiącą określony procent zainkasowanej przez ubezpieczyciela składki ubezpieczeniowej, a przy spełnieniu określonych warunków może również otrzymać dodatkową prowizję, stanowiącą określony procent zainkasowanej przez ubezpieczyciela nadwyżki z sumy składek ubezpieczeniowych. Dodatkowo, w razie spełnienia wymogów regulaminowych konkursu sprzedażowego, w którym dystrybutor bierze okresowo udział, może uzyskać wynagrodzenie w postaci nagrody pieniężnej lub rzeczowej.

Dystrybutor ma również możliwość wzięcia udziału w programach rozwoju i wsparcia zawodowego organizowanych przez i na koszt ubezpieczyciela.

PROCEDURA REKLAMACYJNA

W zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamację bądź skargi należy złożyć właściwemu ubezpieczycielowi, zgodnie z procedurą reklamacyjną, zawartą w OWU lub wskazaną na stronie internetowej.

W zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy składać bezpośrednio dystrybutorowi w następujący sposób: [email protected]…………………………………………………………………………..

Dystrybutor informuje również, że w zakresie pozasądowego rozwiązywania z nim sporów: ……………………………………………………………………………

AKCJE I UDZIAŁY W ZAKŁADACH UBEZPIECZEŃ

Agent ubezpieczeniowy nie posiada akcji/udziałów jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10 % głosów na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników.

Żaden zakład ubezpieczeń nie posiada akcji/udziałów agenta ubezpieczeniowego jako osoby prawnej, uprawniających co najmniej do 10 % głosów na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników.


DANE DYSTRYBUTORA (AGENTA)

Nazwa dystrybutora: MOJSIUK MOTOR SPÓŁKA JAWNA
Adres siedziby dystrybutora: ul. Koszalińska 89, 76-039 Stare Bielice
Rodzaj dystrybutora: Agent ubezpieczeniowy
Numer wpisu do rejestru agentów: 11201329/A

Dane agenta ubezpieczeniowego znajdują się w rejestrze agentów publikowanym na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem www.knf.gov.pl

WSPÓŁPRACA Z ZAKŁADAMI UBEZPIECZEŃ

Dystrybutor działa na rzecz zakładów ubezpieczeń:

 • PSA Insurance Europe Limited
 • PSA Life Insurance Europe Limited
 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna
 • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

WYNAGRODZENIE DYSTRYBUTORA

Dystrybutor w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymuje prowizję stanowiącą określony procent zainkasowanej przez ubezpieczyciela składki ubezpieczeniowej, a przy spełnieniu określonych warunków może również otrzymać dodatkową prowizję, stanowiącą określony procent zainkasowanej przez ubezpieczyciela nadwyżki z sumy składek ubezpieczeniowych. Dodatkowo, w razie spełnienia wymogów regulaminowych konkursu sprzedażowego, w którym dystrybutor bierze okresowo udział, może uzyskać wynagrodzenie w postaci nagrody pieniężnej lub rzeczowej.

Dystrybutor ma również możliwość wzięcia udziału w programach rozwoju i wsparcia zawodowego organizowanych przez i na koszt ubezpieczyciela.

PROCEDURA REKLAMACYJNA

W zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamację bądź skargi należy złożyć właściwemu ubezpieczycielowi, zgodnie z procedurą reklamacyjną, zawartą w OWU lub wskazaną na stronie internetowej.

W zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy składać bezpośrednio dystrybutorowi w następujący sposób: [email protected]…………………………………………………………………………..

Dystrybutor informuje również, że w zakresie pozasądowego rozwiązywania z nim sporów: ……………………………………………………………………………

AKCJE I UDZIAŁY W ZAKŁADACH UBEZPIECZEŃ

Agent ubezpieczeniowy nie posiada akcji/udziałów jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10 % głosów na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników.

Żaden zakład ubezpieczeń nie posiada akcji/udziałów agenta ubezpieczeniowego jako osoby prawnej, uprawniających co najmniej do 10 % głosów na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników.

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz eksperta? Napisz do nas
a odpowiednia osoba się z Tobą skontaktuje

Media społecznościowe

Śledź nas w internecie